Your Company
 

Identity Card(Občanský průkaz)

✭ ✭ ✭

Czech Republic, Slovakia · 2010
2h 17m
Director Ondřej Trojan
Starring Libor Kovář, Matouš Vrba, Jakub Šárka, Jan Vlček
Genre Comedy, Drama, History

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.

We hate to say it, but we can't find anywhere to view this film.

Let me know when this film becomes available

What are people saying?

Users who liked this film also liked